آوریل 27, 2016
پالایشگاه فاز های 15 و 16 پارس جنوبی - آزمون فلز پارس

پالایشگاه فاز های ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی

شرکت آزمون فلز پارس در پروژه پالایشگاه فاز های ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی از سال ۱۳۹۱ شروع به فعالیت نموده و تا سال ۱۳۹۵ مفتخر […]