آوریل 24, 2016

الفین نهم پلیمر پتروشیمی آریا ساسول

محل اجرای پروژه بوشهر – عسلویه ارکان پروژه کارفرما: شرکت های SIS , DECG نظارت و مشاور: ناظران یکتا پیمانکار: آزمون فلز پارس اهداف پروژه تولید […]
آوریل 25, 2016

پتروشیمی دماوند

محل اجرای پروژه استان بوشهر – شهرستان عسلویه ارکان پروژه کارفرما: پتروشیمی دماوند نظارت و مشاور: سازه پرداز پیمانکار: آزمون فلز پارس اهداف پروژه مشارکت و […]
آوریل 26, 2016

آفسایت فاز یک پتروشیمی مبین

عملیات Piping AG/UG خطوط Utility ،InterConnection مجتمع ها | فاز ۱ پتروشیمی مبین شرکت آزمون فلز پارس با تکیه بر دانش و تجربه مهندسین خود عملیات […]
آوریل 26, 2016

پالایشگاه فاز های ۹ و ۱۰ پارس جنوبی

TGTU راکتور ها و مبدل های حرارتی فاز های ۹ و ۱۰ عملیات توسعه فازهای ۹ و ۱۰میدان گازی پارس جنوبی در عسلویه به کنرسیومی متشکل […]
آوریل 26, 2016

پالایشگاه فاز های ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی

عملیات سیویل خطوط لولهUG  شرکت آزمون فلز پارس در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۱ پروژه سیویل خطوط لوله UG را در محل سایت فازهای ۱۵ و […]