سپتامبر 9, 2015

تکمیل و بهسازی محور ارتباطی مجتمع شیلات رفن

تکمیل و بهسازی محور ارتباطی مجتمع شیلات رفن و هر گونه عملیاتی که جهت بهره برداری پروژه مورد نیاز است موقعیت جغرافیایی پروژه استان چهارمحال و […]
مارس 15, 2017

بهسازی ورودی روستای گل سفید

عملیات ساخت و تحویل بهسازی روستای گل سفید موقعیت جغرافیایی پروژه استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان اردل مشخصات پروژه و شرح فعالیت شماره قرارداد: ۱۹۴۰۶/۹۵ نوع […]
نوامبر 5, 2017

تکمیل کنار گذر تونل دوم منج

تکمیل کنار گذر تونل دوم منج و هر گونه عملیاتی که جهت بهره برداری پروژه مورد نیاز است. موقعیت جغرافیایی پروژه استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان […]
دسامبر 6, 2017

اجرای پریمکت وآسفالت چند روستا در شهرستان اردل

اجرای پریمکت وآسفالت روستاهای گندمکار ،قائیدان ،شیاسی،شلیل سفلی،شکرآباد، عزت آباد شهرستان اردل موقعیت جغرافیایی پروژه استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان اردل مشخصات پروژه و شرح فعالیت […]
فوریه 15, 2018

اجرای آسفالت در روستای شهرک محمدیه

اجرای آسفالت وکلیه عملیات مرتبط در روستای شهرک محمدیه شهرستان اردل موقعیت جغرافیایی پروژه استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان اردل، روستای شهرک محمدیه شرح فعالیت شماره […]