آوریل 28, 2016
محور اصلی شهرکرد به اهواز (حد فاصل سد کارون 4)-آزمون فلز پارس

محور اصلی شهرکرد به اهواز (حد فاصل سد کارون ۴)

پروژه اجرای آسفالت گرم جاده محور اصلی شهرکرد به اهواز (حد فاصل سد کارون ۴) اجرای عملیات ساب گرد ،اساس ، زیر اساس و آسفالت محور […]
آوریل 28, 2016
محور ارتباطی شهرک هفت تلخه به دهستان شلیل

محور ارتباطی شهرک هفت تلخه به دهستان شلیل

پروژه اجراء آسفالت سرد جاده بین دهستان شلیل به شهرک هفت تلخه اجرای عملیات ساب گرد ،اساس ، زیر اساس با به طول بیش از ۶ […]
آوریل 28, 2016
منطقه میانکوه - شركت آزمون فلز پارس

منطقه میانکوه استان چهارمحال و بختیاری

جاده دسترسی روستای رفن منطقه میانکوه استان چهارمحال و بختیاری اجرای عملیات ساب گرد ،اساس ، زیر اساس و آسفالت روستای رفن تا شهرک آبخیزداری و […]
مارس 15, 2017

بهسازی ورودی روستای گل سفید

عملیات ساخت و تحویل بهسازی روستای گل سفید موقعیت جغرافیایی پروژه استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان اردل مشخصات پروژه و شرح فعالیت شماره قرارداد: ۱۹۴۰۶/۹۵ نوع […]
نوامبر 5, 2017

تکمیل کنار گذر تونل دوم منج

تکمیل کنار گذر تونل دوم منج و هر گونه عملیاتی که جهت بهره برداری پروژه مورد نیاز است. موقعیت جغرافیایی پروژه استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان […]